fbpx

Charakter je rovnako dôležitý ako vzdelanie a zručnosti

Mnoho náborárov sa dnes stále riadi pravidlom “čím je uchádzač viac vzdelaný a čím viac praktických schopností má, tým je pre firmu ideálnejší”. A to aj napriek tomu, že ich na pohovore zaujal niekto iný.

usmievajúca sa mladá aziatka s papierom v ruke na pohovore

Schopnosti nie sú všetko

Bohužiaľ, takéto prípady sa nedejú len vo firmách s náborom veľkého množstva zamestnancov, kde nie je na pohovore dosť času si podrobne preklepnúť každého kandidáta. V bitke o pracovné miesto tak častokrát uspeje kandidát, ktorého konkurenčnou výhodou je práve väčšia dĺžka jeho životopisu. Vzdelanie a zručností sú síce pre každého odrazovým mostíkom pracovnej kariéry, no nie sú zárukou úspechu. Práve charakter človeka je najdôležitejším faktorom, ktorý má za následok to, že dvaja ľudia s rovnakým vzdelaním môžu pre vašu firmu znamenať diametrálne odlišný prínos. Úspech spočíva v skĺbení praktických zručností a nadobudnutého vzdelania s tými správnymi charakterovými črtami kandidáta, jeho hodnotami a názormi.

Všímajte si povahové črty

Mnoho náborárov pri pohovore nekladie dostatočný dôraz na osobnosť uchádzača. Tak sa môže stať, že prijatý kandidát síce skvelé ovláda počítačové schopnosti, ale vďaka svojej povahe naruší tímovú morálku, disciplínu na pracovisku a v konečnom dôsledku negatívne ovplyvní prosperitu firmy. Je dôležité si na pohovore všímať vlastností kandidáta, ktoré vyplývajú jednak z opísaných kariérnych skúseností, ale tiež zo samotného vystupovania. Jednoducho tak môžete postrehnúť, ako sa kandidát správa v stresových situáciách, či dokáže byť vynaliezavý, ohľaduplný a mnoho ďalšieho. Každopádne netreba zabúdať na to, že každý človek sa dá zaškoliť a postupom času dokáže zručností získať. Nebojte sa teda niekedy staviť aj na intuíciu.

Psychodiagnostika pre zaneprázdnených

Ak vám záleží na lepšom spoznaní kandidáta, no nedostatok času vám pri pohovore neumožňuje dostatočne identifikovať jeho charakterové črty, využite psychodiagnostické testovanie. Takéto testovanie vám umožňuje urobiť aj HR softvér RECRU, vďaka ktorému môžete odhaliť povahové klady a zápory uchádzača ešte pred pohovorom. V RECRU si môžete vytvoriť vlastné testy alebo využiť externé psychodiagnostické testy, ktoré jednoducho odošlete kandidátovi a do sekundy po jeho vyplnení ho RECRU automaticky vyhodnotí a poskytne prehľadný výstup. Vďaka takémuto sofistikovanému testovaniu ušetríte až 3x viac času a zbavíte sa zdĺhavého manuálneho vyhodnocovania testov či spracovania výstupov. Dbajte pri výbere na charakter a získajte výkonnejších a spokojnejších zamestnancov vďaka RECRU.

Recenzie

Naše hodnotenie na porovnávacích portáloch.

5/5
5/5
Best value
95/100
5/5

Naši klienti

Medzi používateľov RECRU patria aj: