fbpx

Prosperita firmy závisí od pracovného nasadenia zamestnancov

Testovanie kandidáta na začiatku výberového procesu je štandardný postup, ktorý vám umožní vytvoriť si obraz o vašom novom zamestnancovi. Tieto informácie potom rozhodnú o prijatí či neprijatí. Omnoho cennejším zdrojom informácií, ktoré môžu byť užitočné pre dlhodobú prosperitu vašej firmy, je však hodnotenie zamestnancov a ich pracovného nasadenia.

šesť usmievavých stojacich ľudí, pričom v popredí je zaostrené na usmievajúcu blondínu s laptopom v rukeOdhaľte nedostatky

Aj keď váš zamestnanec na pohovore kedysi získal 10 bodov z 10, realita na pracovisku sa môže líšiť. Pracovné nasadenie na pracovisku môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi – či sú to už niektoré osobnostné predpoklady zamestnanca, konkrétne zručnosti, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických zásad, samotná produktivita a mnoho ďalšieho. Hodnoty spomínaných a rôznych ďalších parametrov u jednotlivých zamestnancov tak môžu na chod pracoviska vplývať pozitívne alebo negatívne. Vďaka získaným informáciám tak môžete získať prehľad, ktorý vám pomôže pochopiť pracovnú morálku, odhaliť prípadné nedostatky a zvýšiť tak produktivitu vášho pracoviska.

Správne informácie sú základ úspechu

Najprv sa zamyslite, ktoré informácie o vašich zamestnancoch pre vás môžu byť užitočné. Aké vlastnosti zamestnanca sú predpokladom pre disciplínu, plynulý chod pracovného nasadenia a prosperitu vašej firmy? Tieto faktory sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej pozície. Na základe toho zostavte zoznam otázok, ktorý dáte vyplniť priamemu nadriadenému hodnoteného zamestnanca. Pýtate sa, čo tým získate? Vďaka takýmto poznatkom tak môžete medzi vašimi zamestnancami rozoznať tých, ktorým zrejme táto pozícia nesadla a nepredstavujú prínos pre vašu firmu.

Hodnotiaci dotazník s okamžitým výsledkom

Ak chcete mať dokonalý prehľad o silných a slabých stránkach vašich zamestnancov, vytvorte si hodnotiaci dotazník priamo v RECRU. Hodnotiaci dotazník v RECRU vám umožňuje nastaviť rôznu hodnotu odpovedí, roztriediť jednotlivé otázky do kategórií a poskytuje automatické vyhodnotenie s výstupom okamžite po vyplnení. Jednoducho a rýchlo tak získate prehľadnú digitalizovanú analýzu každého zamestnanca, v ktorej sa nestratíte. Takto si RECRU poradí so spracovaním a uchovaním akokoľvek veľkého množstva dát a vy ušetríte viac ako 50% času. Získajte RECRU na 30 dní zadarmo a zvýšte prosperitu firmy vďaka poznaniu vašich zamestnancov.

farebný a prehľadný výsledok RECRU dotazníka pre hodnotenie zamestnanca

Recenzie

Naše hodnotenie na porovnávacích portáloch.

5/5
5/5
Best value
95/100
5/5

Naši klienti

Medzi používateľov RECRU patria aj: