14.04.2020

Pripravte sa na pohovory.

Vytvorte si dotazník s otázkami a zjednodušte si pohovory.

Pri pohovore jednoducho otvorte dotazník a držte sa vopred pripravených otázok. Odpovede kandidátov vpisujete priamo do ich dotazníka, ktorý si po interview môžete zobraziť a ohodnotiť každú odpoveď zvlášť.

Tento dotazník sa uloží priamo v karte kandidáta a môžete ho tiež stiahnuť ako PDF. Dotazník môžete pripojiť ako prílohu pri prezentácii kandidáta Vášmu nadriadenému alebo klientovi.

Naši klienti

Medzi používateľov RECRU patria aj: